Assotsieerunud asutused


Akadeemiaga võivad assotsieeruda tema struktuuri mittekuuluvad teadus-, arendus- ja kultuuriasutused ning teadusseltsid, kelle tegevus ja eesmärgid on kooskõlas Akadeemia tegevuse ja eesmärkidega. Asutuste assotsieerumine Akadeemiaga toimub kahepoolse lepingu alusel, milles sätestatakse assotsieerumise eesmärgid, mõlema osapoole ülesanded ja kohustused. Akadeemiaga assotsieerunud asutuste tegevuse ülevaated avaldatakse traditsiooniliselt Akadeemia aastaraamatus.

Alates 1998. aastast on Akadeemia sõlminud assotsieerumislepingud järgmiste organisatsioonidega:

Tartu Observatoorium
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Eesti Keele Instituut
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Eesti Kunstimuuseum

Lõppenud asootsiatsioonilepingud: Eesti Põllumajandusülikooli zooloogia ja botaanika instituut, Tallinna Ülikooli ökoloogia instituut, Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituut.