Veebilehekülje www.akadeemia.ee sisukord


Akadeemia


Liikmeskond


Alusdokumendid


Tegevus

Uudised
Teated
Peaminister Andrus Ansipi kõne Akadeemia üldkogu aastakoosolekul
Akadeemia presidendi Richard Villemsi kõne Akadeemia üldkogu aastakoosolekul
Stipendiumid monograafiate ja populaarteaduslike raamatute koostamise lõpetamiseks
Loodi Eesti Teaduste Akadeemia fond
Akadeemia ootab kandidaate Lindau keemiafoorumile
Endel Lippmaa mälestusloeng – nobelist Kurt Wüthrich
Määrati riigi teaduspreemiad
Teeme Ära talgupäev UTKK muuseumiosakonna aias ja Kassisabas
Selgusid 2018. aasta riigi teaduspreemiate nominendid
Akadeemia nõustamas Euroopa Komisjoni mereteaduse vallas
Üliõpilaste teadustööde konkurss ootab osalejaid
Registreeriti 24 uurija-professori kandidaati
Marie Underi, Artur Adsoni, Hedda Hakkeri ja Berta Underi säilmete muldasängitamine 9. juunil 2016
Riigi teaduspreemiate kandidaadid 2012
EASAC analüüsib: teel ringmajanduse poole
Eesti TA väljasõiduistung Tartus
UTKK konverents "Entangled Literatures and Cultures" 25.-26.05.2017
Määrati riigi teaduspreemiad 2012
Akadeemik Ene Ergma pälvis Tiiu Silla nimelise elutöö preemia
Vestlusring TEADUSELT ETTEVÕTLUSESSE -- energiamajandus
Akadeemik Anu Raud pälvis riikliku elutööpreemia kultuuri vallas
Eesti TA juhatuse ja Vene TA delegatsiooni kohtumine
Selgus L’Oréali stipendiumiprogrammi 2018 võitja
EELTEADE! Seminar "Kui jätkusuutlik on Eesti meditsiin?"
Eesti Teaduste Akadeemia teadusauhinnad üliõpilastele
ALLEA Peaassamblee istung 11.-12. aprillil 2012, Rooma, Accademia dei Lincei
ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEK
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
Konverents "Kaks sajandit õ-tähega"
Seminar "Kui jätkusuutlik on Eesti meditsiin?"
Akadeemia juhatus registreeris akadeemikukandidaadid
Looduskaitse Komisjoni 50. ettekandepäev
Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Inseneride Liidu juhatuse väljasõit Auvere elektrijaama
Üliõpilaste teadustööde konkurss 2012
Ilmus kogumik "Teadus kolme minutiga"
Akadeemia teaduspäev Raplamaal
Eesti Toksikoloogia Selts assotsieerus akadeemiaga
Moodustati Eesti Teaduse Tippkeskuste Nõukogu
TEADUSE POPULARISEERIMISE KURSUSED (III) ‒ kolme minuti loengute konkurss 2017
Sõlmiti teaduskoostöö leping Eesti ja Tadžiki teaduste akadeemiate vahel
Akadeemia ja MTÜ Vene Muuseum sõlmisid deponeerimislepingu
EELTEADE! Seminar "Doktoriõpe erinevate huvigruppide vaatevinklist"
EASAC-i raport: Negatiivse süsinikubilansiga tehnoloogiad ja Pariisi kliimakokkuleppe täitmine
Akadeemia kuulutab välja viie akadeemiku valimised
Akadeemikud avaldavad arvamust
2012. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine
Akadeemia üldkogu pidulik aastakoosolek on järelvaadatav
Akadeemia juhatus registreeris 17 akadeemikukandidaati
Akadeemia ja Eesti Akadeemiline Orientaalselts sõlmisid assotsiatsioonilepingu
Noorteadlaste ja nobelistide kohtumine keemia erialal 30.06-05.07.2013, Lindau (Saksamaa)
Akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professori valimiseks
Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professori valimiseks
Registreeriti 20 akadeemikukandidaati
Tartu Ülikooli kõrge energia füüsika professori Martti Raidali inauguratsiooniloeng
MÄÄRATI RIIGI TEADUSPREEMIAD
Selgusid üliõpilaste teadustööde konkursi võitjad
Üldkogu 20. aprill 2016 otsused
Eesti TA ja Eesti Inseneride Liidu väljasõiduistung Sillamäel
Lindau füüsikafoorumi järelkaja
Teaduspreemiate konkurss 2013
Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss 2016
Valiti neli uut akadeemikut
Kirjutati alla koostööleping Aserbaidžaani Teaduste Akadeemiaga
Valiti kolm uurija-professorit
Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi tulemused
Akadeemial neli uut välisliiget
Õnnitleti uusi akadeemikuid
ALLEA aruanne "A Renewal of Science Education in Europe"
Registreeriti 2017. aasta riigi teaduspeemiate kandidaadid
IAC/IAP aruanne "Responsible Conduct in the Global Research Enterprise"
Euroopa teadlaste eetikakoodeks uuendatud
Teaduspreemiate kandidaadid 2013
Akadeemia tunnustas õpilaste uurimustöid
Kunstiteaduse loengusari Teaduste Akadeemias
Selgus L'Oreal−Unesco stipendiumiprogrammi võitja
Määrati teaduspreemiad 2013
Teaduse populariseerimise konkurss 2017
Ettekannete päev Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
Teaduspoliitika konverents “Teadus kui Eesti arengumootor (IV). Targalt riiki juhtides”
ALLEA sümpoosion ja Peaassamblee istung, Berliin-Brandenburgi Teaduste Akadeemia, Berliin 29.-30. aprill 2013
Aruanne "Eesti puidukeemia perspektiivid"
Eesti Teaduste Akadeemia teadusauhinnad üliõpilastele
Pii-preemiad on jagatud!
Akadeemia valib neli uut akadeemikut
Noorteadlaste konverents "XXI sajandi suurimad väljakutsed"
Parimaid teaduse populariseerijaid ootab tunnustus
Teodor Lippmaa näitus TLÜ Akadeemilises Raamatukogus
EELTEADE! Konverents "Excellence in Research" 22. ja 23. oktoobril 2013
Arutelu "Eesti PET Keskus: võimalused ja perspektiivid"
Projekt "Teaduste Akadeemia juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine"
Koguni kolm noort Eesti teadlast pääsesid rahvusvahelise konkursi kaudu Lindau foorumile!
Akadeemia ootab kandidaate noorteadlaste 2014. a foorumile Lindaus (füsioloogia ja arstiteadus)
Tähistatakse Marie Underi 135. sünniaastapäeva
Akadeemia juhatus registreeris 16 akadeemikukandidaati
Eesti energeetika ja energiavarustuse probleemide arutelu 17.04.2018
Konverents "Excellence in Research"
Teadusseminar „Balti orjusediskurss pikal 19. sajandil põimitud ajaloo perspektiivist“ UTKK-s
2013. a üliõpilaste teadustööde konkursi võitjad selgunud
Akadeemia kuulutab välja seitsme akadeemiku valimised
Eesti teaduse populariseerimise auhinna konkurss 2013
Teaduse populariseerimise konkurss 2018
Akadeemia ootab kandidaate Lindau majandusfoorumile (2014)
Ettekandepäev "Narva, piiri- ja tööstuslinn: kirjanduslikke kajastusi"
Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2014
Teaduspreemiate konkurss 2019
Eesti TA ja Eesti Inseneride Liidu juhatuse väljasõit Koeru Konesko AS-i ja Paide Masinatehasesse
Eestist väljaspool tegutsevate noorteadlaste konverents
Teaduspäeva jätkuüritus Võrumaal
Valiti kolm uut uurija-professorit
Teaduste Akadeemia ja TTÜ arutelu teemal "Teaduse finantseerimise valupunktid"
Merede ja ookeanide jätkusuutlikkuse raporti esitlus
Akadeemia valis neli uut akadeemikut
Eesti doktorant sai õiguse osaleda Lindau foorumil
Teaduspreemiate kandidaadid 2014
Karl Schlossmanni nimelise medali pälvis akadeemik Eero Vasar
Tervishoiu teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni strateegia koostamise avaüritus
Transpordikütused kasvuhoonegaaside tekitajana Euroopa Liidu õigusraamistiku taustal
Nõupidamine "Eesti teaduse kvaliteedi jätkusuutlikkus"
Akadeemia tunnustas tänukirjaga prof emer Tiit-Rein Viitsot
Wiedemanni keeleauhinna pälvis Arvo Krikmann.
Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja viie akadeemiku valimised
Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2014
Ettekannetepäev "Õpetajast õpetlaseks – Kyra Robert 100. Uurija töö kultuuriloolises Baltika kogus"
Eesti Teaduste Akadeemia teaduspäevade jätkuüritus Võrus
Selgusid kolme minuti loengute konkursi võitjad 2016
Väitlus tumeaine teemal
Teaduspärastlõuna "Inseneriteadused Eestis ja maailmas"
Eesti Teaduste Akadeemia ja TTÜ teadlaste visiit Eesti Energia Iru elektrijaama
Teaduspreemiate konkurss 2017
Eesti Teaduste Akadeemia teadusauhinnad üliõpilastele
Akadeemia ootab kandidaate Lindau majandusfoorumile 2017
Eesti Teaduste Akadeemia teaduspäevad Saaremaal
Seminar "Kuidas anname majandusele uue hoo?"
Looduskaitse Komisjoni 52. ettekandepäev
Akadeemia üldkogu valis kolm uut akadeemikut
Seminar "Nanoparticles in the environment: fate and effects"
Eestis avaneb L’Oréal Balticu stipendiumiprogramm
2014. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutamiskoosolek
Akadeemik Karl Rebase mälestusbareljeefi avamine
Neli akadeemikut pälvisid teaduspreemia
Sümpoosion "Scala naturae: Symposium in honour of Arvo Krikmann's 75th birthday"
L'Oreal Balti stipendiumile kandideerib 23 Eesti naisteadlast
Akadeemia ootab kandidaate Lindau foorumile (2015)
Teadusuuringute kvaliteet Euroopas tõusuteel
15. oktoobril toimub Akadeemia üldkogu istung. Päevakorras presidendi valimine.
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
ÕNNITLEME! Üldkogu valis Akadeemia presidendiks järgnevaks viieks aastaks akadeemik Tarmo Soomere
EASAC geenitehnoloogiast: rakendused ja reguleerimine
Selgusid 2014. a üliõpilaste teadustööde võistluse võitjad
Tallinnas saavad kokku akadeemilise maailma tipud
Võrumaa teaduspäeva jätkuüritus Parksepa Keskkoolis
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia pidulik avamine
Teaduspreemiate konkurss 2015
Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid"
Konverents "Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?"
Seminar “The Role of Fuel Cell and Hydrogen Technology in Delivering Energy Security for Europe”
Eesti teaduse populariseerimise auhinna konkurss 2014
Akadeemia ootab ettepanekuid Lindau meditsiinifoorumile 2018
Akadeemia valis uue juhatuse
Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2018
Füüsika Instituut tähistab akadeemik Paul Kardi sajandat sünniaastapäeva
Akadeemiaga assotsieerunud seltside päev
Eesti Inseneride Liit tähistas inseneride päeva
Näitus akadeemik Teodor Lippmaast Tartu Ülikooli botaanikaaias
ÕNNITLEME! Akadeemia välisliige Helmut Schwarz sai Schrödingeri medali
EASACi raport keskendub toidu turvalisusele ja põllumajandusliku tootmise jätkusuutlikkusele
Konkurss Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktori valimiseks
Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid II" Eesti Teaduste Akadeemias 23. novembril 2017
Riigi teaduspreemiate kandidaadid 2015
Akadeemik Hillar Abeni selgitustele tuginev teadusvideo jõudis ajakirja Science 2017. a kümne kõige populaarsema video sekka
ETAgi ja teaduste akadeemia seminar-nõupidamine
Meenutame seltside päeva 31.10.2017
Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere inauguratsioon 28. jaanuaril 2015
NB! Stipendiumiprogrammi "Naised teaduses" taotluste esitamise tähtaeg pikendatud kuni 11.03.2018.
Määrati riigi teaduspreemiad 2015
Akadeemia juubeliaktus
Avalik arutelu erakondadega
UTKK teadusseminar „Liivimaa humanisti David Hilcheni kirjalik pärand: õigusajaloolisi, keelelisi ja kirjandusloolisi aspekte“
65. Lindau Nobeli preemia laureaatide foorum
Riiklikud teaduspreemiad on jagatud
Akadeemia uurija-professuurist
Jagatakse akadeemik Friedebert Tuglase novelliauhindu
Eesti Teaduste Akadeemia ja Tallinna Tehnikaülikool vaagivad teaduse rahastamise ja teadlaskarjääri probleeme
Akadeemia ja Akadeemiline Põllumajanduse Selts sõlmisid assotsiatsioonilepingu
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
Eesti teadlased ja teadusajakirjanikud kõnelevad keelest ja teadusest
XIV Baltimaade vaimse koostöö konverents
Akadeemik Anu Raua ülevaatenäitus "Isamaastikud" ERM-is
2015. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklik konkurss
Akadeemia eripreemiad õpilaste teadusfestivalil
Tallinna Tehnikaülikool tähistab akadeemik Boris Tamme 85. sünniaastapäeva
UTKK muuseumiosakonnas Helgi Vihma raamatu „Oli aegu“ esitlus
Eesti TA teadusauhinnad üliõpilastele
Konverents "Eesti mõttelugu" on järelvaadatav
Akadeemia osales Eesti teaduse maineklipi valmimisel
Muuseumiöö UTKK muuseumiosakonnas
Konverents "Teadus kui Eesti arengumootor. Kas mõtleme veel või teeme ära?"
UTKK kutsub Marie Underi mälestuspingi avamisele
Akadeemia ootab kandidaate Lindau füüsikafoorumile
UTKK suveseminar
TÄIENDATUD! ERC teadusnõukogu väljasõiduistung Tallinnas
Akadeemia juubelinäitus TLÜ Akadeemilises Raamatukogus
“Facing critical decisions on climate change in 2015”
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis suundub pidulikult pensionile akadeemik Udo Margna
Teaduspreemiate konkurss 2016
Teadus 3 minutiga (IV)
Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professori valimiseks
Akadeemik Endel Lippmaa büsti avamine
Eesti Rahvuskultuuri Fondi Eesti Teaduste Akadeemia fond jagas stipendiume
Noorteadlaste ja nobelistide füüsikafoorum 30.06.-05.07.2019 Lindaus
Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklik konkurss
Akadeemia valis uued välisliikmed
Riigi teaduspreemiate kandidaadid 2016
2009. aasta teated
2007. aasta teated
2008. aasta teated
2011. aasta teated
2006. aasta teated
2010. aasta teated
Üritused
Konverents "Nooreestlased Ahvenamaal 1906-1913. Tuglas 120"
Seminar "Eesti teaduskeel ja terminoloogia - kuidas edasi?"
Külaskäik Eesti Rahva Muuseumi
Üldkogu aastakoosolek
Arutelu Tallinna Tehnikaülikoolis
Üldkogu istung
Seminar "Teadmistepõhine Eesti II"
Väljasõit saetööstusettevõtetesse Järvamaal
Teaduspäev Rakveres
Seminar "Teadus ja poliitika"
Üliõpilastööde konkursi võitjate konverents
Raamatu "Eesti Vabariigi preemiad 2018"esitlus ja näituse "Akadeemikud monograafiast säutsuni. Eesti Teaduste Akadeemia 80" avamine
Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid"
Akadeemiline loeng "Elu mõte"
Seminar "Keskkonnaalased teaduse ühiskavandamise algatused - kus me oleme ja kuhu liigume?"
Konverents "Complexity and Crisis Management in Society and Environment"
Seminar "Kuidas anname majandusele uue hoo?"
Raamatu "Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2012" esitlus
Raamatu "Rektor Hans Kruus" esitlus

Vestlusring TEADUSELT ETTEVÕTLUSELE -- energiamajandus
Loeng "Usk. Lootus. Armastus"
Eesti TA ja temaga assotsieerunud humanitaarprofiiliga teadusseltside ning ühenduse kohtumine-arutelu
Seminar "Doktoriõpe erinevate huvigruppide vaatevinklist"
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
Mälestusseminar "Sajand akadeemik Harald Kerese elutee algusest"
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
Üliõpilastööde konkursi võitjate konverents
Akadeemiaga assotsieerunud seltside päev
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung
Konverents "Eesti mõttelugu" Tartus
Eesti Inseneride Liidu aastakoosolek
Teadus 3 minutiga (IV) galaõhtu
Akadeemik Huno Rätsepa juubelikonverents "Keeleuuenduse aastasada"
XIV Baltimaade vaimse koostöö konverents
Rahvusvaheline konverents "European Research Area and Small Countries
TEADLASTE ÖÖ 2015 - kolme minuti loengute konkursi galaõhtu
Prof Altti Kuusamo loeng" Iconography or Subject, Form and Force – Some Thoughts on the Fate of Iconography"
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung
Loeng "Lenin's Two Bodies: The hidden science of communist sovereignity"
Seminar "Eesti mereteadus ja merekultuur"
Loeng "Contemporaneity, or what time is tomorrow"
Seminar-arutelu "Eesti teaduse tippkeskused 2008-2015 ja 2016-2023"
Loeng "Architecture at the Limits of Critique in the Eastern Bloc in the 1980s"

Ettekandepäev Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia pidulik avamine
Üldkogu aastakoosolek
Konverents "From small scales to large scales"
Akadeemia teaduspäev Jõgevamaal
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung
Loeng "Five North American Architects"
Akadeemia juubeliaktus
Loeng "Did I just dream it or was there once a feminist revolution in art and art history? Aesthetic reflections on the politics of memory in Art History and its futures"
Akadeemia välisliikme Gábor Stépáni loeng TTÜ-s
Akadeemiline loeng "Läänemere rannik inimeste ja looduse surve all"
FuturICT 2.0 seminar
Arutelu teemal "Eesti regionaalse arengu suundumused ja poliitikad"
Akadeemikukandidaatide konverents
Loeng “Potatoes, Ears, Passports, Homes. What can be the contribution of artistic research to World Art Studies?”
Akadeemia teaduspäev Raplamaal
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 51. ettekandepäev
Akadeemia XVII teaduspäev Pärnumaal
Raamatu "Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2013" esitlus
Raamatuesitlus, Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Kunstimuuseumi assotsiatsioonilepingu allkirjastamine
Teadlaste Öö 2013
Akadeemiline loeng "Eluslooduse liigid digimaailmas"
Konverents "Excellence in Research"
Akadeemia uurija-professorite konverents
Seminar "Bioinformaatika teadus ja taristu - kas üks on võimalik teiseta?"
Eesti TA ja temaga assotsieerunud loodusteadusliku profiiliga seltside ja ühingu ning inseneride liidu kohtumine-arutelu
Seminar "Linna- ja rahvastikugeograafilised suundumused Eestis"
Eestist väljaspool tegutsevate noorteadlaste konverents
Üliõpilastööde konkursi võitjate konverents
TEADUSE POPULARISEERIMISE KURSUSED (II) ‒ kolme minuti loengute konkurss 2016
Akadeemiline loeng "Kaaperdatud teadus"
Raamatu "Eesti Vabariigi preemiad (II)" esitlus
Eesti TA ja Eesti Inseneride Liidu juhatuse väljasõit Koeru Konesko AS-i ja Paide Masinatehasesse
Konverents "Teadus kui Eesti arengumootor III – ühisosa otsides"
Teaduspäeva jätkupäev Võrumaal
Eesti Inseneride Liidu juhatuse ja Eesti Teaduste Akadeemia väljasõit Auvere elektrijaama
Teaduste Akadeemia ja TTÜ arutelu teemal "Teaduse finantseerimise valupunktid"
Konverents “100 Eesti mõtlejast Eesti ja maailma mõtteloos”
Väitlus teemal "Tumeainet otsimas"
TEADUSE POPULARISEERIMISE KURSUSED (III) ‒ kolme minuti loengute konkurss 2017
Eesti Energia AS Iru Elektrijaama külastus
Raamatu "Eesti Vabariigi preemiad 2017" esitlus
Üldkogu aastakoosolek
Endel Lippmaa mälestusloeng – nobelist Kurt Wüthrich
Seminar "Nanoparticles in the environment: fate and effects"
SAPEA konverents
Nõupidamine "Eesti rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides"
Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid II"
Raamatu "Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2014" esitlus
Noorteadlaste konverents "XXI sajandi suurimad väljakutsed"
Seminar "Rahvastik, riskid ja keskkond"
Akadeemia juhatuse laiendatud istung
Teadlaste Öö 2014
Akadeemia üldkogu aastakoosolek Tartus
Nikolai Alumäe medali laureaadi loeng
Eesti energeetika ja energiavarustuse probleemide arutelu
Üliõpilaste teadustööde konverents
Raamatuesitlus: "Eesti teaduse 100 aastat"
Akadeemiline loeng "Väljakutsed ravimidisainis"
COST infopäev
Seminar "Kui jätkusuutlik on Eesti meditsiin?"
Konverents akadeemiate nõuandvast rollist infoühiskonnas
Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere inauguratsioon
Tippkeskuste infopäev - kuidas teadus meie igapäevaelu mõjutab?
Avalik arutelu erakondadega
Haridus- ja kultuurikongressi teaduspäev
Juhatuse istung ja seminar-arutelu "Kunstiteadus Eestis"
Akadeemia väljasõiduistung AHHAA Keskuses
Akadeemiline loeng "Arengutest kõrgefektiivses energeetikas"
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
Mereteaduste alane seminar
Seminar "Moodsa füüsika rakendused"
2009. aasta üritused
2007. aasta üritused
2008. aasta üritused
2011. aasta üritused
2006. aasta üritused
2010. aasta üritused
Uurija-professorid
Eesti Teaduste Akadeemia fond
Medalid, preemiad, stipendiumid
Akadeemilised loengud
Akadeemia liikmete kõned, sõnavõtud ja artiklid
Publikatsioonid
Akadeemia kirjastuse ajakirjad
TeaMe+ programmi tegevused

Välissuhted


Mis on Eesti Noorte Teaduste Akadeemia?


Akadeemia päevik