Veebilehekülje www.akadeemia.ee sisukord


Akadeemia


Liikmeskond


Alusdokumendid


Tegevus

Uudised
Teated
Eesti TA juhatuse ja Vene TA delegatsiooni kohtumine
TÄIENDATUD! ERC teadusnõukogu väljasõiduistung Tallinnas
“Facing critical decisions on climate change in 2015”
Teaduspreemiate konkurss 2016
Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professori valimiseks
Eesti Rahvuskultuuri Fondi Eesti Teaduste Akadeemia fond jagas stipendiume
Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklik konkurss
Akadeemia valis uued välisliikmed
Eesti Teaduste Akadeemia teadusauhinnad üliõpilastele
Eestist väljaspool tegutsevate noorteadlaste konverents
Riigi teaduspreemiate kandidaadid 2016
EELTEADE! Seminar "Kui jätkusuutlik on Eesti meditsiin?"
Valiti kolm uut uurija-professorit
Akadeemia nõustamas Euroopa Komisjoni mereteaduse vallas
Merede ja ookeanide jätkusuutlikkuse raporti esitlus
MÄÄRATI RIIGI TEADUSPREEMIAD
Eesti doktorant sai õiguse osaleda Lindau foorumil
ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEK
Karl Schlossmanni nimelise medali pälvis akadeemik Eero Vasar
Üldkogu 20. aprill 2016 otsused
Transpordikütused kasvuhoonegaaside tekitajana Euroopa Liidu õigusraamistiku taustal
Marie Underi, Artur Adsoni, Hedda Hakkeri ja Berta Underi säilmete muldasängitamine 9. juunil 2016
ALLEA Peaassamblee istung 11.-12. aprillil 2012, Rooma, Accademia dei Lincei
Akadeemia tunnustas tänukirjaga prof emer Tiit-Rein Viitsot
Lindau füüsikafoorumi järelkaja
Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja viie akadeemiku valimised
Konverents "Kaks sajandit õ-tähega"
Ettekannetepäev "Õpetajast õpetlaseks – Kyra Robert 100. Uurija töö kultuuriloolises Baltika kogus"
Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss 2016
Selgusid kolme minuti loengute konkursi võitjad 2016
Akadeemia ootab kandidaate Lindau keemiafoorumile
Teaduspärastlõuna "Inseneriteadused Eestis ja maailmas"
Kirjutati alla koostööleping Aserbaidžaani Teaduste Akadeemiaga
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
Teaduspreemiate konkurss 2017
Akadeemia juhatus registreeris akadeemikukandidaadid
Akadeemia ootab kandidaate Lindau majandusfoorumile 2017
Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi tulemused
Seminar "Kuidas anname majandusele uue hoo?"
EASAC analüüsib: teel ringmajanduse poole
Akadeemia üldkogu valis kolm uut akadeemikut
Õnnitleti uusi akadeemikuid
Eestis avaneb L’Oréal Balticu stipendiumiprogramm
Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Inseneride Liidu juhatuse väljasõit Auvere elektrijaama
Seminar "Kui jätkusuutlik on Eesti meditsiin?"
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutamiskoosolek
Registreeriti 2017. aasta riigi teaduspeemiate kandidaadid
Neli akadeemikut pälvisid teaduspreemia
Määrati riigi teaduspreemiad
L'Oreal Balti stipendiumile kandideerib 23 Eesti naisteadlast
Euroopa teadlaste eetikakoodeks uuendatud
Teadusuuringute kvaliteet Euroopas tõusuteel
Ilmus kogumik "Teadus kolme minutiga"
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
Akadeemia tunnustas õpilaste uurimustöid
Looduskaitse Komisjoni 50. ettekandepäev
EASAC geenitehnoloogiast: rakendused ja reguleerimine
UTKK konverents "Entangled Literatures and Cultures" 25.-26.05.2017
Tallinnas saavad kokku akadeemilise maailma tipud
Selgus L'Oreal−Unesco stipendiumiprogrammi võitja
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia pidulik avamine
Eesti Toksikoloogia Selts assotsieerus akadeemiaga
Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid"
Teaduse populariseerimise konkurss 2017
Seminar “The Role of Fuel Cell and Hydrogen Technology in Delivering Energy Security for Europe”
Endel Lippmaa mälestusloeng – nobelist Kurt Wüthrich
Üliõpilaste teadustööde konkurss 2012
Akadeemia ootab ettepanekuid Lindau meditsiinifoorumile 2018
Teaduspoliitika konverents “Teadus kui Eesti arengumootor (IV). Targalt riiki juhtides”
Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2018
TEADUSE POPULARISEERIMISE KURSUSED (III) ‒ kolme minuti loengute konkurss 2017
Akadeemiaga assotsieerunud seltside päev
Aruanne "Eesti puidukeemia perspektiivid"
Näitus akadeemik Teodor Lippmaast Tartu Ülikooli botaanikaaias
Akadeemik Ene Ergma pälvis Tiiu Silla nimelise elutöö preemia
EASACi raport keskendub toidu turvalisusele ja põllumajandusliku tootmise jätkusuutlikkusele
Pii-preemiad on jagatud!
Akadeemia teaduspäev Raplamaal
Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid II" Eesti Teaduste Akadeemias 23. novembril 2017
Akadeemia ja MTÜ Vene Muuseum sõlmisid deponeerimislepingu
Akadeemik Hillar Abeni selgitustele tuginev teadusvideo jõudis ajakirja Science 2017. a kümne kõige populaarsema video sekka
Noorteadlaste konverents "XXI sajandi suurimad väljakutsed"
Meenutame seltside päeva 31.10.2017
Selgusid 2018. aasta riigi teaduspreemiate nominendid
NB! Stipendiumiprogrammi "Naised teaduses" taotluste esitamise tähtaeg pikendatud kuni 11.03.2018.
Teodor Lippmaa näitus TLÜ Akadeemilises Raamatukogus
Akadeemia juubeliaktus
EASAC-i raport: Negatiivse süsinikubilansiga tehnoloogiad ja Pariisi kliimakokkuleppe täitmine
Moodustati Eesti Teaduse Tippkeskuste Nõukogu
UTKK teadusseminar „Liivimaa humanisti David Hilcheni kirjalik pärand: õigusajaloolisi, keelelisi ja kirjandusloolisi aspekte“
Arutelu "Eesti PET Keskus: võimalused ja perspektiivid"
Riiklikud teaduspreemiad on jagatud
Akadeemik Anu Raud pälvis riikliku elutööpreemia kultuuri vallas
Jagatakse akadeemik Friedebert Tuglase novelliauhindu
Koguni kolm noort Eesti teadlast pääsesid rahvusvahelise konkursi kaudu Lindau foorumile!
Akadeemia ja Akadeemiline Põllumajanduse Selts sõlmisid assotsiatsioonilepingu
Akadeemikud avaldavad arvamust
Eesti teadlased ja teadusajakirjanikud kõnelevad keelest ja teadusest
Tähistatakse Marie Underi 135. sünniaastapäeva
Sõlmiti teaduskoostöö leping Eesti ja Tadžiki teaduste akadeemiate vahel
Akadeemik Anu Raua ülevaatenäitus "Isamaastikud" ERM-is
Teeme Ära talgupäev UTKK muuseumiosakonna aias ja Kassisabas
Akadeemia eripreemiad õpilaste teadusfestivalil
Eesti energeetika ja energiavarustuse probleemide arutelu 17.04.2018
UTKK muuseumiosakonnas Helgi Vihma raamatu „Oli aegu“ esitlus
Akadeemia üldkogu pidulik aastakoosolek on järelvaadatav
Konverents "Eesti mõttelugu" on järelvaadatav
Teadusseminar „Balti orjusediskurss pikal 19. sajandil põimitud ajaloo perspektiivist“ UTKK-s
Muuseumiöö UTKK muuseumiosakonnas
Selgus L’Oréali stipendiumiprogrammi 2018 võitja
EELTEADE! Seminar "Doktoriõpe erinevate huvigruppide vaatevinklist"
UTKK kutsub Marie Underi mälestuspingi avamisele
Akadeemia kuulutab välja seitsme akadeemiku valimised
UTKK suveseminar
Akadeemia ja Eesti Akadeemiline Orientaalselts sõlmisid assotsiatsioonilepingu
Akadeemia juubelinäitus TLÜ Akadeemilises Raamatukogus
Teaduse populariseerimise konkurss 2018
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis suundub pidulikult pensionile akadeemik Udo Margna
Üliõpilaste teadustööde konkurss ootab osalejaid
Teadus 3 minutiga (IV)
Ettekandepäev "Narva, piiri- ja tööstuslinn: kirjanduslikke kajastusi"
Akadeemia kuulutab välja viie akadeemiku valimised
Akadeemik Endel Lippmaa büsti avamine
Akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professori valimiseks
Noorteadlaste ja nobelistide füüsikafoorum 30.06.-05.07.2019 Lindaus
Teaduspreemiate konkurss 2019
Kinnitati 20 akadeemikukandidaati
Registreeriti 25 uurija-professori kandidaati
UTKK teadusseminar „Kultuuripõiming ja jesuiidid: don Iñigo, don Quijote jt“
Akadeemia üldkogu valis 7 uut akadeemikut
Üliõpilastele anti üle akadeemia presidendi π-preemiad
Valiti kolm uut uurija-professorit
2012. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine
Akadeemias allkirjastati leping riigiõiguse sihtkapitali moodustamiseks
Peegeldusi plaanile S
Rahvusvaheline seminar-töötuba "Teaduselt parlamendile"
Riigi teaduspreemiate kandidaadid 2019
Algas kandideerimine stipendiumile „Naised teaduses“
Määrati riigi teaduspreemiad 2019
UTKK teadusseminar „Taimnaine ja tantsijatar Johannes Semperi loomingus“
UTKK-s kuulutatakse välja Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjad
Selgus 2019. a Lindau foorumil osaleja
Eesti esimene taksonoomia päev 14. mail 2019
Akadeemia juhatus registreeris 17 akadeemikukandidaati
UTKK konverents „Kirjakultuur, õigus ja kohtud Poola-aegsel Liivimaal David Hilcheni epistolaarpärandi valguses“
Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja konkursi fotograafile
Eesti Teaduste Akadeemia otsib projektijuhti
ÕNNITLEME! Akadeemik Ülo JAAKSOO – 80
XVI Balti vaimse koostöö konverents 2.-3. mail 2019 Vilniuses
"Teadus 3 minutiga" parim lühivideo on selgunud
Riigiõiguse sihtkapital
UTKK teadusseminar „David Hilcheni historiseerimine“
Suvealguse seminar UTKK muuseumis
Riigiõiguse sihtkapital kuulutas välja konkursi riigiõiguse õpiku koostamiseks
Noorteadlaste ja nobelistide kohtumine keemia erialal 30.06-05.07.2013, Lindau (Saksamaa)
Selgusid L’Oréal Baltikumi stipendiumiprogrammi „Naised teaduses“ laureaadid
Eesti sotsioloogide liit assotsieerus akadeemiaga
Arutlusring "Teaduskeel(ed) - kellele ja kuidas?"
Vestlusring "Eesti teadlased välismaal"
Arutlusring "Sidus Eesti: teadlase roll ja vastutus"
Akadeemiat külastas Apuulia teaduste akadeemia president
Üliõpilaste teadustööde konkurss ootab osalejaid
Paides arutleti teaduse ja teadmiste rolli üle
Tarmo Soomere astub üles Läänemere festivalil
Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professori valimiseks
Tartu Ülikooli kõrge energia füüsika professori Martti Raidali inauguratsiooniloeng
Selgusid üliõpilaste teadustööde konkursi võitjad
Eesti TA ja Eesti Inseneride Liidu väljasõiduistung Sillamäel
Teaduspreemiate konkurss 2013
Valiti neli uut akadeemikut
Valiti kolm uurija-professorit
Akadeemial neli uut välisliiget
ALLEA aruanne "A Renewal of Science Education in Europe"
IAC/IAP aruanne "Responsible Conduct in the Global Research Enterprise"
Teaduspreemiate kandidaadid 2013
Kunstiteaduse loengusari Teaduste Akadeemias
Määrati teaduspreemiad 2013
Ettekannete päev Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
ALLEA sümpoosion ja Peaassamblee istung, Berliin-Brandenburgi Teaduste Akadeemia, Berliin 29.-30. aprill 2013
Eesti Teaduste Akadeemia teadusauhinnad üliõpilastele
Akadeemia valib neli uut akadeemikut
Parimaid teaduse populariseerijaid ootab tunnustus
EELTEADE! Konverents "Excellence in Research" 22. ja 23. oktoobril 2013
Projekt "Teaduste Akadeemia juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine"
Akadeemia ootab kandidaate noorteadlaste 2014. a foorumile Lindaus (füsioloogia ja arstiteadus)
Akadeemia juhatus registreeris 16 akadeemikukandidaati
Konverents "Excellence in Research"
2013. a üliõpilaste teadustööde konkursi võitjad selgunud
Eesti teaduse populariseerimise auhinna konkurss 2013
Akadeemia ootab kandidaate Lindau majandusfoorumile (2014)
Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2014
Eesti TA ja Eesti Inseneride Liidu juhatuse väljasõit Koeru Konesko AS-i ja Paide Masinatehasesse
Teaduspäeva jätkuüritus Võrumaal
Teaduste Akadeemia ja TTÜ arutelu teemal "Teaduse finantseerimise valupunktid"
Akadeemia valis neli uut akadeemikut
Teaduspreemiate kandidaadid 2014
Tervishoiu teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni strateegia koostamise avaüritus
Nõupidamine "Eesti teaduse kvaliteedi jätkusuutlikkus"
Wiedemanni keeleauhinna pälvis Arvo Krikmann.
Riigi teaduspreemiate kandidaadid 2012
Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2014
Eesti Teaduste Akadeemia teaduspäevade jätkuüritus Võrus
Väitlus tumeaine teemal
Eesti Teaduste Akadeemia ja TTÜ teadlaste visiit Eesti Energia Iru elektrijaama
Eesti Teaduste Akadeemia teadusauhinnad üliõpilastele
Eesti Teaduste Akadeemia teaduspäevad Saaremaal
Looduskaitse Komisjoni 52. ettekandepäev
Seminar "Nanoparticles in the environment: fate and effects"
2014. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine
Akadeemik Karl Rebase mälestusbareljeefi avamine
Eesti TA väljasõiduistung Tartus
Sümpoosion "Scala naturae: Symposium in honour of Arvo Krikmann's 75th birthday"
Akadeemia ootab kandidaate Lindau foorumile (2015)
15. oktoobril toimub Akadeemia üldkogu istung. Päevakorras presidendi valimine.
ÕNNITLEME! Üldkogu valis Akadeemia presidendiks järgnevaks viieks aastaks akadeemik Tarmo Soomere
Selgusid 2014. a üliõpilaste teadustööde võistluse võitjad
Võrumaa teaduspäeva jätkuüritus Parksepa Keskkoolis
Teaduspreemiate konkurss 2015
Konverents "Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?"
Eesti teaduse populariseerimise auhinna konkurss 2014
Akadeemia valis uue juhatuse
Määrati riigi teaduspreemiad 2012
Füüsika Instituut tähistab akadeemik Paul Kardi sajandat sünniaastapäeva
Eesti Inseneride Liit tähistas inseneride päeva
ÕNNITLEME! Akadeemia välisliige Helmut Schwarz sai Schrödingeri medali
Konkurss Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktori valimiseks
Riigi teaduspreemiate kandidaadid 2015
ETAgi ja teaduste akadeemia seminar-nõupidamine
Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere inauguratsioon 28. jaanuaril 2015
Määrati riigi teaduspreemiad 2015
Avalik arutelu erakondadega
65. Lindau Nobeli preemia laureaatide foorum
Vestlusring TEADUSELT ETTEVÕTLUSESSE -- energiamajandus
Akadeemia uurija-professuurist
Eesti Teaduste Akadeemia ja Tallinna Tehnikaülikool vaagivad teaduse rahastamise ja teadlaskarjääri probleeme
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
XIV Baltimaade vaimse koostöö konverents
2015. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklik konkurss
Tallinna Tehnikaülikool tähistab akadeemik Boris Tamme 85. sünniaastapäeva
Eesti TA teadusauhinnad üliõpilastele
Akadeemia osales Eesti teaduse maineklipi valmimisel
Konverents "Teadus kui Eesti arengumootor. Kas mõtleme veel või teeme ära?"
Akadeemia ootab kandidaate Lindau füüsikafoorumile
2006. aasta teated
2007. aasta teated
2008. aasta teated
2009. aasta teated
2010. aasta teated
2011. aasta teated
Loodi Eesti Teaduste Akadeemia fond
Peaminister Andrus Ansipi kõne Akadeemia üldkogu aastakoosolekul
Akadeemia presidendi Richard Villemsi kõne Akadeemia üldkogu aastakoosolekul
Stipendiumid monograafiate ja populaarteaduslike raamatute koostamise lõpetamiseks
Üritused
Konverents "Nooreestlased Ahvenamaal 1906-1913. Tuglas 120"
Seminar "Eesti teaduskeel ja terminoloogia - kuidas edasi?"
Külaskäik Eesti Rahva Muuseumi
Üldkogu aastakoosolek
Arutelu Tallinna Tehnikaülikoolis
Üldkogu istung
Seminar "Teadmistepõhine Eesti II"
Väljasõit saetööstusettevõtetesse Järvamaal
Teaduspäev Rakveres
Seminar "Teadus ja poliitika"
Üliõpilastööde konkursi võitjate konverents
Raamatu "Eesti Vabariigi preemiad 2018"esitlus ja näituse "Akadeemikud monograafiast säutsuni. Eesti Teaduste Akadeemia 80" avamine
Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid"
Akadeemiline loeng "Elu mõte"
Vestlusring TEADUSELT ETTEVÕTLUSELE -- energiamajandus
Konverents "Complexity and Crisis Management in Society and Environment"
Seminar "Kuidas anname majandusele uue hoo?"
Raamatu "Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2012" esitlus
Raamatu "Rektor Hans Kruus" esitlus

Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung
Loeng "Usk. Lootus. Armastus"
Eesti TA ja temaga assotsieerunud humanitaarprofiiliga teadusseltside ning ühenduse kohtumine-arutelu
Seminar "Doktoriõpe erinevate huvigruppide vaatevinklist"
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
Mälestusseminar "Sajand akadeemik Harald Kerese elutee algusest"
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
Üliõpilastööde konkursi võitjate konverents
Akadeemiaga assotsieerunud seltside päev
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung
Konverents "Eesti mõttelugu" Tartus
Eesti Inseneride Liidu aastakoosolek
Teadus 3 minutiga (IV) galaõhtu
Akadeemik Huno Rätsepa juubelikonverents "Keeleuuenduse aastasada"
Akadeemia üldkogu aastakoosolek
Rahvusvaheline konverents "European Research Area and Small Countries
TEADLASTE ÖÖ 2015 - kolme minuti loengute konkursi galaõhtu
Prof Altti Kuusamo loeng" Iconography or Subject, Form and Force – Some Thoughts on the Fate of Iconography"
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung
Loeng "Lenin's Two Bodies: The hidden science of communist sovereignity"
Seminar "Eesti mereteadus ja merekultuur"
Loeng "Contemporaneity, or what time is tomorrow"
Seminar-arutelu "Eesti teaduse tippkeskused 2008-2015 ja 2016-2023"
Loeng "Architecture at the Limits of Critique in the Eastern Bloc in the 1980s"

Ettekandepäev Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia pidulik avamine
Üldkogu aastakoosolek
Konverents "From small scales to large scales"
Akadeemia teaduspäev Jõgevamaal
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung
Loeng "Five North American Architects"
Akadeemia juubeliaktus
Loeng "Did I just dream it or was there once a feminist revolution in art and art history? Aesthetic reflections on the politics of memory in Art History and its futures"
Akadeemia välisliikme Gábor Stépáni loeng TTÜ-s
Akadeemiline loeng "Läänemere rannik inimeste ja looduse surve all"
FuturICT 2.0 seminar
Arutelu teemal "Eesti regionaalse arengu suundumused ja poliitikad"
Akadeemikukandidaatide konverents
Loeng “Potatoes, Ears, Passports, Homes. What can be the contribution of artistic research to World Art Studies?”
Konverents "Eesti riigikeele sajand"
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 51. ettekandepäev
Seminaripäev "Engaging in research policy discussions"
Raamatu "Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2013" esitlus
Akadeemia teaduspäev Raplamaal
Teadlaste Öö 2013
Akadeemiline loeng "Eluslooduse liigid digimaailmas"
Konverents "Excellence in Research"
Akadeemia uurija-professorite konverents
Seminar "Bioinformaatika teadus ja taristu - kas üks on võimalik teiseta?"
Eesti TA ja temaga assotsieerunud loodusteadusliku profiiliga seltside ja ühingu ning inseneride liidu kohtumine-arutelu
Seminar "Linna- ja rahvastikugeograafilised suundumused Eestis"
Eestist väljaspool tegutsevate noorteadlaste konverents
Üliõpilastööde konkursi võitjate konverents
TEADUSE POPULARISEERIMISE KURSUSED (II) ‒ kolme minuti loengute konkurss 2016
Akadeemiline loeng "Kaaperdatud teadus"
Raamatu "Eesti Vabariigi preemiad (II)" esitlus
Eesti TA ja Eesti Inseneride Liidu juhatuse väljasõit Koeru Konesko AS-i ja Paide Masinatehasesse
Konverents "Teadus kui Eesti arengumootor III – ühisosa otsides"
Teaduspäeva jätkupäev Võrumaal
Eesti Inseneride Liidu juhatuse ja Eesti Teaduste Akadeemia väljasõit Auvere elektrijaama
Teaduste Akadeemia ja TTÜ arutelu teemal "Teaduse finantseerimise valupunktid"
Konverents “100 Eesti mõtlejast Eesti ja maailma mõtteloos”
Väitlus teemal "Tumeainet otsimas"
TEADUSE POPULARISEERIMISE KURSUSED (III) ‒ kolme minuti loengute konkurss 2017
Eesti Energia AS Iru Elektrijaama külastus
Raamatu "Eesti Vabariigi preemiad 2017" esitlus
Üldkogu aastakoosolek
Endel Lippmaa mälestusloeng – nobelist Kurt Wüthrich
Seminar "Nanoparticles in the environment: fate and effects"
SAPEA konverents
Nõupidamine "Eesti rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides"
Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid II"
Raamatu "Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2014" esitlus
Noorteadlaste konverents "XXI sajandi suurimad väljakutsed"
Seminar "Rahvastik, riskid ja keskkond"
Akadeemia juhatuse laiendatud istung
Teadlaste Öö 2014
Akadeemia üldkogu aastakoosolek Tartus
Nikolai Alumäe medali laureaadi loeng
Eesti energeetika ja energiavarustuse probleemide arutelu
Üliõpilaste teadustööde konverents
Raamatuesitlus: "Eesti teaduse 100 aastat"
Akadeemiline loeng "Väljakutsed ravimidisainis"
COST infopäev
Mereteaduste alane seminar
Konverents akadeemiate nõuandvast rollist infoühiskonnas
Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere inauguratsioon
Tippkeskuste infopäev - kuidas teadus meie igapäevaelu mõjutab?
Avalik arutelu erakondadega
Haridus- ja kultuurikongressi teaduspäev
Juhatuse istung ja seminar-arutelu "Kunstiteadus Eestis"
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi autasustamine
Seminar "Kui jätkusuutlik on Eesti meditsiin?"
Seminar and training workshop: Towards bridging science and decision-making
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek
Teadusseltside terminoloogiapäev
XIV Baltimaade vaimse koostöö konverents
Riigiõiguse sihtkapitali teabepäev
Akadeemia XVII teaduspäev Pärnumaal
Akadeemia väljasõiduistung AHHAA Keskuses
Akadeemiline loeng "Arengutest kõrgefektiivses energeetikas"
Raamatuesitlus, Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Kunstimuuseumi assotsiatsioonilepingu allkirjastamine
Seminar "Moodsa füüsika rakendused"
Seminar "Keskkonnaalased teaduse ühiskavandamise algatused - kus me oleme ja kuhu liigume?"
2009. aasta üritused
2007. aasta üritused
2008. aasta üritused
2011. aasta üritused
2006. aasta üritused
2010. aasta üritused
Uurija-professorid
Eesti Teaduste Akadeemia fond
Medalid, preemiad, stipendiumid
Akadeemilised loengud
Akadeemia liikmete kõned, sõnavõtud ja artiklid
Publikatsioonid
Akadeemia kirjastuse ajakirjad
TeaMe+ programmi tegevused

Välissuhted


Mis on Eesti Noorte Teaduste Akadeemia?


Akadeemia päevik